Jotkut ovat kysyneet mitä monesti mainitsemani Kokeileva käsityö oikein on. Selvitykseksi lainaan suoraan Pohjois-Satakunnan alueopiston esitettä:

Kokeileva käsityö on taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet ovat opintojen ohjenuorana.

Opinnot on tarkoitettu kaikille yli 16-vuotiaille aikuisille, joilla on kiinnostus taiteelliseen työskentelyyn erilaisten käsityömateriaalien parissa. Opintoihin hakeutuminen ei edellytä aiempaa käsityöalan koulutusta.

Perusopinnoissa tutustutaan suomalaiseen esinekulttuuriin ja muotoiluun sekä kurkistetaan myös muiden kansojen kulttuuriin. Opinnoissa on tärkeällä sijalla tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi sekä vuorovaikutus ryhmän jäsenten kanssa.

Opintojen pituus on 21 op, eli kolme vuotta. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan 27 tunnin työmäärää.

Oppitunnit ovat iltaisin kerran viikossa syys- ja kevätkaudella. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, valinnaisista kursseista ja opintokäynneistä.

Opintojen aikana valmistetaan arvioitava portfolio. Opinnot suoritettuaan opiskelija saa todistuksen. Sen jälkeen hän voi jatkaa syventävillä opinnoilla.

Opiskelen kokeilevassa käsityössä toista vuotta. Kurssilaisia on kuusi henkeä, kovin isoa määrää ei touhu vetäisikään. Loppusyksystä meille tarjottiin mahdollisuutta päästä em. Viron matkalle. Matka ei varsinaisesti kuulunut kurssin ohjelmaan. Silti meitä lähti sinne neljä henkeä, kokeilevan käsityön hengessä. Kivaa oli.