Pikkujoulu, käytetään yleensä monikollista muotoa pikkujoulut, on ennen varsinaisia joulunpyhiä järjestettävä vapaamuotoinen, usein jouluteemainen juhla, joita järjestävät tyypillisesti erilaiset yhteisöt, yritykset, yhdistykset ja organisaatiot. Pikkujoulun vietto poikkeaa varsinaisesta joulunvietosta usein vapaamuotoisuudellaan ja varsinaista joulua vähäisemmällä hartaudellaan. Suomalaiseen pikkujouluun yhdistetään muun muassa usein runsas alkoholinkäyttö.

Historia

Pikkujoululla on juuret adventin vietossa: adventista alkoi Kristuksen odotus ja paasto, joka päättyi jouluna. 1800-luvulla adventtia kutsuttiin toisinaan pikkujouluksi. Varsinaisen pikkujoulun vietto alkoi vakiintua Helsingissä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Lähtökohtana olivat koulujen kuusijuhlat. Adventin aikaan vietetyistä ylioppilaskuntien syyskauden viimeisistä iltamista vähitellen muotoutui nykyinen pikkujoulu. Ennen toista maailmansotaa käytettiin myös termiä puurojuhla.

Kotien pikkujoulu juontunee tavasta, jonka mukaan Tuomaan päivänä, 21. joulukuuta, saa alkaa maistella itse pantua olutta. Ruotsissa Tuomaan päivän iltaa kutsuttiin pikkujouluksi. Ajan saatossa perinne muuttui Lucia-juhlaksi, joka edelleen muistuttaa suomalaista pikkujoulua. (Wikipedia)

Lapsuudenkodissani pikkujoulua vietettiin ensimmäisen adventin aattona. Isä haki metsästä pienen pöytäkuusen ja saunomisen aikaan tonttu kävi tuomassa perheenjäsenille pikkupaketit. Myös jotain jouluherkkuja saatiin jo maistella.

Meidän perhe suuntaa tänä pikkujouluna veden äärelle viettämään rattoisia hetkiä saunoen ja lekotellen.

Hyvää Pikkujoulua!